PIONIER PKI
Informacje ogólne
Infomracje o urzędach certyfikacji, dokumenty, repozytoria
Znajdź Urząd Certyfikacji lub Urząd Rejestracji
Złóż wniosek o certyfikat PIONIER PKI
Sprawdź status certyfikatu PIONIER PKI
Regulaminy, Polityki Certyfikacji oraz Kodeksy Postępowania Certyfikacyjnego
Certyfikaty Urzędów Certyfikacji, listy CRL
Strefa dostępna dla uczestników projektu
informacje kontaktowe, kontakt z operatorem, kontakt techniczny


Zakończenie działalności EuroPKI

Polskie Centrum Certyfikacji EuroPKI działające przy Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym zakończyło swoją działalność. Przyczyną zakończenia działalności było wygaśnięcie terminów ważności certyfikatów Centrum Certyfikacji. Operatorzy EuroPKI postanowili nie kontunuować działalności tego elementu infrastruktury klucza publicznego i włączyć się w infrastrukturę PIONIER PKI wraz z nowymi urzędami certyfikacyjnymi.

Funkcjonalności oraz obowiązki wydawania certyfikatów zostały przejęte przez Urzędy Certyfikacji PIONIER PKI. Zgodnie z polityką Centrum Certyfikacji Euro PKI repozytoria danych będą dostępne publicznie pod adresem www.europki.pl.

© 2010-2014 PIONIER PKI    [by ITar]