PIONIER PKI
Informacje ogólne
Infomracje o urzędach certyfikacji, dokumenty, repozytoria
Znajdź Urząd Certyfikacji lub Urząd Rejestracji
Złóż wniosek o certyfikat PIONIER PKI
Sprawdź status certyfikatu PIONIER PKI
Regulaminy, Polityki Certyfikacji oraz Kodeksy Postępowania Certyfikacyjnego
Certyfikaty Urzędów Certyfikacji, listy CRL
Strefa dostępna dla uczestników projektu
informacje kontaktowe, kontakt z operatorem, kontakt techniczny


Dokumenty

* Główny Urząd Certyfikacji PIONIER PKI

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI Root-CA
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.0.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

* Pośredni Urząd Certyfikacji PIONIER PKI

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI Sub-Root-CA-1
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.1.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

* Pośredni Urząd Certyfikacji PIONIER PKI

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI Sub-Root-CA-2
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.2.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

* Pośredni Urząd Certyfikacji PIONIER PKI

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI Sub-Root-CA-3
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.3.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

* Urząd Certyfikacji PIONIER PKI CA-WCSS-1

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI CA-WCSS-1
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.4.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

* Urząd Certyfikacji PIONIER PKI CA-WCSS-2

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI CA-WCSS-2
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.5.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

* Urząd Certyfikacji PIONIER PKI CA-WCSS-3

tytuł: Polityka Certyfikacji oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego w PIONIER PKI
symbol CA: PIONIER PKI CA-WCSS-3
wersja: 1.0     OID: 1.3.6.1.4.1.36065.1.6.1.0.1     pobierz plik pobierz plik

© 2010-2014 PIONIER PKI    [by ITar]