PIONIER PKI
Informacje ogólne
Infomracje o urzędach certyfikacji, dokumenty, repozytoria
Znajdź Urząd Certyfikacji lub Urząd Rejestracji
Złóż wniosek o certyfikat PIONIER PKI
Sprawdź status certyfikatu PIONIER PKI
Regulaminy, Polityki Certyfikacji oraz Kodeksy Postępowania Certyfikacyjnego
Certyfikaty Urzędów Certyfikacji, listy CRL
Strefa dostępna dla uczestników projektu
informacje kontaktowe, kontakt z operatorem, kontakt techniczny


PONIER PKI jest nadzorowany przez Zespół d.s PKI wskazany przez Radę Konsorcjum PIONIER.

Usługi centralne PIONIER PKI, tj.:

  • Główny Urząd Certyfikacji,
  • Pośrednie Urzędy Certyfikacji,
  • Usługa OCSP,
  • portal infromacyjny,
  • System Obsługi Subskrybenta,
  • rozwój oprogramowania

są prowadzone przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

kontakt:

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel.: 71 320 39 21
fax: 71 322 57 97

WWW: http://www.wcss.pl
E: pki@wcss.pl

 

Obsługa Subskrybentów

By skontaktować się z operatorami Urzędów Certyfikacji najwygodniej jest skorzystać z Systemu Obsługi Subskrybentów. Zgłoszenia można dokonywać dwoma metodami:

  1. Wysłanie maila z opisem problemu na adres: pomoc@pki.pionier.net.pl
  2. Wypełnienie formularza na strone: pomoc.pki.pionier.net.pl

 

Obsługa błędów oprogramowania

Problemy techniczne związane z oprogramowaniem nalezy zgłaszać w systemie zgłoszęń debugowych, z którego koprzystają developerzy oprogramowania. głoszenia można dokonywać dwoma metodami:

  1. Wysłanie maila z opisem problemu na adres: bug@pki.pionier.net.pl
  2. Wypełnienie formularza na strone: bug.pki.pionier.net.pl
© 2010-2014 PIONIER PKI    [by ITar]