PIONIER PKI

Infrastruktura  Klucza  Publicznego

bezpieczna komunikacja, szyfrowanie, podpisywanie

Informacje ogólne
Infomracje o urzędach certyfikacji, dokumenty, repozytoria
Znajdź Urząd Certyfikacji lub Urząd Rejestracji
Złóż wniosek o certyfikat PIONIER PKI
Sprawdź status certyfikatu PIONIER PKI
Regulaminy, Polityki Certyfikacji oraz Kodeksy Postępowania Certyfikacyjnego
Certyfikaty Urzędów Certyfikacji, listy CRL
Strefa dostępna dla uczestników projektu
informacje kontaktowe, kontakt z operatorem, kontakt techniczny


Pionier PKI
PIONIER PKI
Polityka Certyfikacji (CP), Kodeks postępowania Certyfikacyjnego (CPS)
Polityki Certyfikacji (CP) oraz Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego (CPS) są dokumentami obowiązkowymi dla każdego Centrum Certyfikacji. Na podstawie informacji zawartych w dokumentach CP/CPS określa się zaufanie do danego CA (w szerszym ujęciu do całej infrastruktury PKI); mają na celu potwierdzenie wiarygodności poszczególnych CA.
Pionier PKI
USŁUGI
Wydawanie certyfikatów
Procedura pozyskania certyfikatu rozpoczyna się w momencie wypełnienia wniosku certyfikacyjnego. W trakcie tej czynności generowany jest klucz prywatny użytkownika, którym to kluczem podpisywany jest wniosek certyfikacyjny.
System Obsługi Subskrybenta
Na poptrzeby PIONIER PKI przygotowane zostało oprogramowanie, służące obsłudze zgłoszeń serwisowych pojawiających w związku z funkcjonowaniem infrastruktury PIONIER PKI.
Pionier PKI
PODRĘCZNIK
Czy wiesz, że ...
Lista unieważnionych certyfikatów - CRL (ang. Certificate Revocation List) jest to podpisane przez Urząd Certyfikacji chronologiczne zestawienie wszystkich certyfikatów unieważnionych oraz zawieszonych przez Urząd Certyfikacji. OCSP (ang. Online Status Certificate Protocol) jest protokołem informowania o statusie ważności certyfikatu w trybie połączeniowym.
Użytkownicy, bądź usługi, korzystający z infrastruktury PKI, powinni sprawdzać listy CRL lub OCSP, by mieć informację o ważności certyfikatu, którym posługuje się strona procesu opartego o PKI. W zależności od rygoru polityki bezpieczeństwa sprawdzanie odbywa się okresowo (uaktualnianie lokalnej listy CRL raz dziennie), bądź przed każdym skorzystaniem z metody (np. autoryzacji) związanej z weryfikacją certyfikatu.
© 2010-2014 PIONIER PKI    [by ITar]